Plecy

Dyrektor GBP w Gołczy: Iwona Durbas

tel. (12) 388 60 44
e-mail: poczta@bibliotekagolcza.pl

12672
Użytkownicy
29477
Księgozbiór
17123
Wypożyczenia
IMG_5914_m-640x400

O NAS

Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. dra Jana Piekoszewskiego w Gołczy jest samorządową instytucją kultury.

GBP w Gołczy służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, animacji, upowszechnianiu i ochronie kultury. Jest także instytucją edukacji pozaszkolnej, a na przestrzeni ostatnich kilku lat stała się wielofunkcyjnym centrum kultury.

Podstawowe cele statutowe biblioteki to: gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książek, czasopism i informacji.

Bardzo ważnym elementem działalności jest współpraca z innymi instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w zakresie szeroko rozumianej kultury i edukacji.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Biblioteka prowadzi i obsługuje: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Wypożyczalnię dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnię, Czytelnię Komputerową, Wypożyczalnię Filmów i Audiobooków, Czytelnię Prasy.

Ponadto prowadzimy/organizujemy:

  • lekcje biblioteczne,
  • Dyskusyjny Klub Książki,
  • biblioteczną grupę zabawową dla rodziców z małymi dziećmi,
  • kursy komputerowe,
  • imprezy kulturalne popularyzujące czytelnictwo, w tym: Narodowe Czytanie, Małopolskie, Dni Książki i Róży, Tydzień Bibliotek, Akcje Cała Polska Czyta Dzieciom, itp.
  • spotkania autorskie z „ludźmi kultury”: pisarzami, podróżnikami, ilustratorami, itp.
  • warsztaty plastyczne, rękodzieła, itp.,
  • wystawy malarstwa, fotografii, itp.,
  • konkursy, w tym cykliczny konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy

21 czerwca 2024 (piątek) Gminna Biblioteka Publiczna w Gołczy czynna od godz. 8:00 do 16:00.

22 czerwca 2024 (sobota) Gminna Biblioteka Publiczna w Gołczy czynna od godz. 8:00 do 12:00.